• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ .. เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง

ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน

นายชนินทร์ เพชรศรี

นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน

รู้จักนายก

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ผลการนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ 1 คะแนนหมายเลข 1 = 344 คะแ...
1,222
ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศ...
368
#ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง กำหนดชำระค่าภาษีโรงเรือนและ...
859
กฟผ เขื่อรัชชประภา มีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำในวันที่ 28 ตุลาค...
1,050

--------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------

นายสวัสดิ์ สมาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางจินตนา เอี่ยมน้อย
รองนายกเทศมนตรี
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรี
นายทนงศักดิ์ นันทคีรี
รองนายกเทศมนตรี
นายอดิศักดิ์ หมกแดง
เลขานายกเทศมนตรี
บริการประชาชน
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
ลิงค์สำคัญ