เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่กั้นแนวเขต และมอบถุงยังชีพบ้านผู้ป่วยโรคโควิด - 19
รับมอบพร้อมติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)
ภารกิจ(เพิ่มเติม) การจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community isolation : CL)
โครงการเด็กและเยาวชนท่าขนอน ห่วงใย อาสาร่วมใจมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
พิธีเปิดศูนย์พักคอย สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation)
ภารกิจจัดตั้งศูนย์พักคอย/สถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation)
การร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค แมส เจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
image ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [15 ตุลาคม 2564]
ตัดแต่งกิ่งไม้ล้มขวางถนน ซอยราชครู [20 กันยายน 2564]
ตัดแต่งกิ่งไม้พาดทับสายไฟฟ้า ซอยราชครู [15 กันยายน 2564]
ซ่อมไฟส่องสว่างซอยราชครู และตัดแต่งกิ่งไม้ซอยออมสิน [14 กันยายน 2564]
 
image ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ [21 ตุลาคม 2564]
พยากรณ์อากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กรมอุตุนิยมวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 [21 ตุลาคม 2564]
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 21 ตุลาคม 2564 [21 ตุลาคม 2564]
พยากรณ์อากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กรมอุตุนิยมวิทยา วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 [20 ตุลาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน(ย้าย)
เทศบาลตำบลเวียงสระ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview407
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ