เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
เดือนนี้ 4,651
เดือนที่แล้ว 11,448
ทั้งหมด 82,613

camera_alt ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอนลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวเทศบาลตำบลท่าขนอน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน
การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอคีรีรัฐนิคม
สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการให้แก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ "บอกดิน ๒" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
โครงการก้าวท้าใจ Season 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน(ย้าย)
เทศบาลตำบลเวียงสระ รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview361
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ