เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น (THAI DISASTER ALERT) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo โครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและความยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo เชิญชวนซื้อข้าวสารจากชาวนาไทยเพื่อช่วยเหลือชาวนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวน อปท.สมัครประกวดรางวัลพระปกเกล้า ปี 65 วันนี้ – 25 พค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo กรมป่าไม้ จัดประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด – 19 ต้องทำอย่างไร ? poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ฯ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านตาขุน เรื่อง ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและเหลือคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจาก พม. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถึใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าขนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8