เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้ 6,797
เดือนที่แล้ว 13,401
ทั้งหมด 76,548

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน [18 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอนลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวเทศบาลตำบลท่าขนอน [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
การสนับสนุนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอคีรีรัฐนิคม [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการให้แก่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอคีรีรัฐนิคม [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ส่งต่อของยังชีพสู้ภัยโควิด-19 [20 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม "เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19" [19 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับมอบถุงยังชีพจากพระอาจารย์วิเชียร ธัมโชโต และคณะลูกศิษย์ [18 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(นายชนินทร์ เพชรศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่