เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
sentiment_very_satisfied นายกพบประชาชน
วันนี้ (5 ธ.ค. 62) นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เป็นประธานกิจกรรมปลูกปลูกต้นไม้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส...
มื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าขนอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม...
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (อาคารเก่า) ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชนินทร์ เพชรศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย...
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. วันนี้ นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย นางจินตนา เอี่ยมน้อย นายทนงศักดิ์ นันทคีรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน และนายสวัสดิ์ สมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน...
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)