ชื่อเรื่อง : โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ชื่อไฟล์ : bjviUknFri114240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : กรมอนามัย ดำเนินการโครงการก้าวท้าใจ Season 3 ตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีความต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 มิถุนายน 2564 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 8 มิถุนายน 2564