ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถประจำตำแหน่ง)
ชื่อไฟล์ : OfShAR7Thu94154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถประจำตำแหน่ง)