ชื่อเรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : BFewwEeMon103006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :
เทศบาลตำบลท่าขนอน ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยค่ะชื่อไฟล์ : xXoLa68Mon103040.jpg

ชื่อไฟล์ : Vd5qwdnMon111202.pdf