ชื่อเรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564
ชื่อไฟล์ : 4GB5NqiTue30758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชชุมชน ครั้งที่ 39/2564 มาเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับท้องถิ่น ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนที่มาจากทุกกระทรวง ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยค่ะ.