ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
ชื่อไฟล์ : gF9YLGjThu93955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ ออกไปอีก 6 เดือนนับแต่วันที่บัตร ฯ หมดอายุ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ชื่อไฟล์ : XiSvs1fThu23224.png