ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถึใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"
ชื่อไฟล์ : 7xPaPBRThu114614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถึใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"