ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช็คระยะ ๒๙๐,๐๐๐ กม พร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข ๒๕๘๗ สฏ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง