ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (หลังเก่า) แนวถนน ลานกิจกรรม ท่าน้ำ รวมไม่น้อยกว่า 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง