ชื่อเรื่อง : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง
ชื่อไฟล์ : FJqYY10Tue115159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลท่าขนอน ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ฯ ไปยังคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน 1 ตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมความรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ซึ่ง "ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง" เป็นหนึ่งในกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการจัดการกับผู้พ้นโทษที่เคยก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญ เพื่อปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้กระทำความผิดเฉพาะรายและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยเมื่อผู้กระทำผิดออกจากเรือนจำแล้วจะมีการคุมประพฤติ ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ถ้าเกิดมีพฤติกรรมมีแนวโน้ม หรือมีโอกาสที่จะกลับมากระทำผิดซ้ำจะถูกคุมขังฉุกเฉินได้ทันที.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ เข้ารับฟังได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1CZg-ZM_h27hVAaBKCCh63uZquxgJf9y8/view?usp=sharing หรือ https://www.youtube.com/watch?v=6g3qcBRWdcY