เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder ข่าวรับสมัครงาน/รับโอน(ย้าย)
insert_drive_file เทศบาลตำบลท่าขนอนรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ฯ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ วันเวลาและสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลท่าขนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2