เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู(U) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ด้านซ้ายทาง ซอยตลาดสดเทศบาลล ชุมชนตลาดใหม่ ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง (สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง(สำนักปลัด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถประจำตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านท่า หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชน/บุคคลภายนอกกวาดถนนและเก็บขนขยะมูลฝอย ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
insert_drive_file รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศราคกลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ระยะที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางโครงการขุดลอกห้วยเกาะหมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bindding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
insert_drive_file ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 293 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 475
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเกาะ ม.7 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฏ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 20 (ทั้งหมด 143 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8