เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง ปิดบัญชีแสดงรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : adnin1 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน เรื่อง แผนการใช้เงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ข้อมูลรายรับรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file งบแสดงผลดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1