เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คูู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดเทศบาลเทศบาล ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานชับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) นายไตรรัตน์ พิศนุพงศ์
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 54
คู่มือการปฏิบัติงาน-พนักงานชับรถสำหรับเฉพาะ นายวรพจน์ เพรชศรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าขนอน
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 268
คู่มือการปฏิบัติงาน การตัดหญ้าและการตัดแต่งต้นไม้
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 62
คู่มือการปฏิบัติงาน-พนักงานทำความสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 117 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการปฏิบัติงาน_นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
คู่มือการปฏิบัติงาน_นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 131
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 124
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ราย นายธีระพงษ์ วิเชียร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
คู่มือการปฏิบัติงาน_เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ราย นายสมพงษ์ จันทร์ช่วง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
คู่มือการปฏิบัติงาน_ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 84
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 159